• DU HỌC CANADA

    DU HỌC CANADA

    Khi chọn chương trình du học Canada, bạn nên xem xét nhiều yếu tố. Ngoài những khác biệt về văn hóa mà bạn sẽ gặp phải, bạn cũng nên quyết định xem bạn có sẵn sàng học một ngôn ngữ hoàn toàn mới, như tiếng Pháp hay cải thiện kỹ năng nói tiếng Pháp của bạn không.
    Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến